Historia Wilna


Strona główna -> Litwa -> Historia Wilna
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Wilno jest miastem znanym głównie ze szczególnych związków z Polską i jej historią, ale i ono samo, jako jedno z największych miast Litewskich, a zarazem stolica tego kraju, posiada swoją własną, dość ciekawą historię


Na jednym z najsłynniejszych uniwersytetów wschodnich studiowało wielu Polaków

Początki

Wilno nie należy do miast o długiej i odległej przeszłości. Chociaż tereny wschodnie były zaludniane przez dawne plemiona nawet 15 tysięcy lat temu, a wykopaliska wskazują na osadnictwo w rejonie dzisiejszego miasta na okres mezolitu, pierwsza osada powstała tu dopiero w V wieku. Natomiast początki Wilna związane są z wiekiem XIV. Mowa oczywiście o tych oficjalnych początkach, kiedy o mieście, a właściwie wówczas jeszcze osadzie wspominano w dokumentach. Takim dokumentem był list księcia Giedymina do papieża. W liście Giedymin wspomina o przeniesieniu stolicy swojego księstwa z Trok właśnie do Wilna, co oznaczałoby, że miasto miało już wówczas spore znaczenie i było stosunkowo rozbudowane.

Średniowiecze

Kiedy Giedymin osiadł w Wilnie miasto stało się sławne i zaczęło przyciągać różnych wartościowych ludzi. Przede wszystkim rozrastało się ono terytorialnie, powstał też drewniany zamek na Górze Zamkowej, otoczony fortyfikacją i skupiający siedziby poszukujących bezpieczeństwa i ochrony ludzi. Po Giedyminie na wileńskim tronie zasiadł Olgierd, za którego panowania Wilno zostało dwukrotnie zaatakowane przez Krzyżaków i spalone. Nie wpłynęło to dobrze na sytuację miasta. Jego wielkość przywróciła dopiero uroczystość Chrztu Litwy, oraz nadanie mu praw miejskich magdeburskich przez Władysława Jagiełłę. Kolejny plus to sprowadzenie osiedleńców i ustanowienie diecezji. Niestety pod koniec XIV wieku miasto po raz kolejny zostało zaatakowane i spalone przez Krzyżaków i poniósł śmierć brat Jagiełły. Stanowiło to również przełom o tyle, ze wybudowano pierwszy Górny Zamek murowany na Górze Zamkowej. Prawa miejskie potwierdził też kolejny polski król Kazimierz IV Jagiellończyk, co skłoniło mieszkańców do budowy Dolnego Zamku oraz umocnień miasta.

Lata 1501- 1700

Kolejne dwieście lat związane jest z ciągłą rozbudową Wilna. Najpierw powstały mury obronne z dziewięcioma bramami i trzema basztami, z których do dziś pozostała jedynie słynna Ostra Brama, znana z poematu Mickiewicza. Najświetniejszy okres w dziejach miasta to czasy zygmuntowskie. Powstała wówczas mennica, arsenał, młyny, most na Wilejce, liczne szpitale i pałace. Pracowali tu architekci i rzeźbiarze włoscy oraz napływała ludność różnych narodowości. Tutaj powstała również pierwsza na Litwie akademia jezucka, która stała się początkiem późniejszego uniwersytetu. Koniec XVI wieku to zamieszki religijne, w wyniku których zniszczono kilka budynków sakralnych. Przeszkodę w rozwoju stanowił tez wielki pożar w 1610 roku, w wyniku którego spaliło się wiele domów, kościołów oraz Dolny Zamek. W dniu 7 sierpnia 1655 rozegrała się słynna bitwa pod Wilnem, po zajęciu miasta, w którym schroniła się okoliczna ludność z wielu grodów, Rosjanie wymordowali około 25 tysięcy ludzi. Wiek XVII zakończył się też wyniszczającą okupacją.

Lata 1701-1900

Początek XVIII wieku to panowanie ludności pochodzenia żydowskiego. Miasto w tym czasie stało się dla Żydów "Jerozolimą Północy". Działała tu jedna z najwybitniejszych szkół talmudycznych na świecie. W tym czasie powstało wiele znanych zabytków barokowych, w tym liczne kościoły. Do 1795 Wilno było kilka razy oblegane przez Rosjan, ale bez efektów. Natomiast wiek XIX Wilno zasłużyło na funkcję stolicy guberni. W 1812 przeszły 200-tysięczne wojska Napoleona, w tym oddziały polskie. Oznaczało to grabieże i zniszczenia, ale Wilno odetchnęło na chwilę, niestety tylko do 10 grudnia, kiedy znów do miasta wkroczyli Rosjanie. Początek XIX wieku to w Wilnie okres rozwoju młodzieżowej myśli politycznej i rewolucyjnej. To tutaj zrodziły się organizacje filaretów, filomatów, Związek Patriotyczny i Szubrawców. W efekcie władze reagowały aresztowaniami, zamknięciem uniwersytetu, działały jedynie wydziały medyczny i teologiczny. Wybuchło powstanie styczniowe i nastąpiła pacyfikacja Wilna. Z pozytywów można wymienić utworzenie Wileńskiej Biblioteki Publicznej oraz Kolej Warszawsko-Petersburską, a także pierwszy tramwaj konny.

XX wiek

Pierwsza wojna światowa to okupacja niemiecka, a zaraz po niej konflikt z Polską. W 1918 w celu ochrony ludności polskiej powołano Samoobronę Krajową Litwy i Białorusi a rok Wilno zostało proklamowane stolicą Radzieckiej Socjalistycznej Republiki Litwy i Białorusi. Wojsko polskie pod osobistym dowództwem Józefa Piłsudskiego odbiło miasto 19 kwietnia 1919. Podczas wojny 1920 miasto zostało zdobyte dwukrotnie przez Armię Czerwoną. 12 lipca rząd sowiecki zawarł układ z rządem litewskim na mocy którego m.in. Wilno i Suwalszczyzna miały być oddane Litwie. Po wojnie miasto miało stale problemy natury politycznej i handlowej, ale rozwijało się kulturalnie, w tym również w kierunku polskim, zakładając na przykład Polskie Radio Wilno. W dniu 19 września 1939, pomimo obrony miasta przez harcerzy i gimnazjalistów, Wilno zajęły wojska radzieckie. 14 lipca 1940 zaczęły się wywózki na Syberię. Z kolei w 1941 roku Wilno zostało zbombardowane przesz Niemców, a następnie zajęte. Prowadzoną w tym czasie eksterminację Żydów zakończyło dopiero wyzwolenie. Niestety polski udział nie został tu doceniony, ponieważ w kilka dni po nadejściu Armii Czerwonej NKWD aresztowało wszystkich polskich żołnierzy i oficerów oraz wydarło Wilno z rąk polskich.

Współczesność

Ruchy niepodległościowe zapoczątkowane w czerwcu 1988 przez Litewski Ruch na Rzecz Przebudowy (Sajudis) nasiliły się w 1990, a w styczniu 1991 doszło do starć pod wieżą telewizyjną (żołnierze użyli m.in. czołgów), w których po stronie opozycji zginęło 17 osób zaś ok. 600 zostało rannych. Od 17 września 1991 Wilno jest stolicą niepodległej Litwy, co walnie przyczyniło się do upadku ZSRR. W 1993 Wilno odwiedził papież Jan Paweł II.

 Litwa - miasta

Kiejdany Kierniów Kłajpeda Kowno Mariampol Olita Poniewież Troki
Wilno


Litwa - co warto wiedziećLitwa - Kuchnia Litewska Kuchnia Litewska
„Litwo, ojczyzno moja” -aż chce się zacytować słynnego wieszcza ...
Litwa - Litwa ciekawostki Litwa ciekawostki
Być Litwinem – brzmi dumnie „Vienybė težydi” ( Niech ...
Litwa - Litwa święta Litwa święta
Litwa jest krajem nizinnym o malowniczych rejonach przybrzeżnych, dość ...
Litwa - Za co kochamy Litwę Za co kochamy Litwę
Według najnowszych informacji w ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie ...
Litwa - Kulturalne bogactwo Litwy Kulturalne bogactwo Litwy
Litwa, jak każdy kraj, cechuje się specyficzną kulturą. Wielu tradycji nie praktykuje się już ...
Litwa - Co warto zobaczyć na Litwie Co warto zobaczyć na Litwie
Litwa jest szczególnie bliska Polakom ze względu na wiele historycznych ...
Litwa - Polacy na Litwie Polacy na Litwie
Litwa i ludność narodowości polskiej związane są ze sobą jednym ...
Litwa - Litwa mapa Litwa mapa
Litwa - Ustrój polityczny na Litwie Ustrój polityczny na Litwie
Oficjalna nazwa państwa: Lietuvos Respublika (LR), Republika Litewska (RL). Państwo ...
Litwa - Mierzeja Kurońska Mierzeja Kurońska
Mierzeja Kurońska jest charakterystycznym pasem lądu, oddzielającym Morze ...
Litwa - Litewskie krzyże i ich symbolika Litewskie krzyże i ich symbolika
Każdy kraj i każdy naród posiada swoją własną kulturę oraz ...
Litwa - Tradycje na Litwie Tradycje na Litwie
Moje wielkie litewskie wesele W każdej kulturze dzień ślubu uznawany jest za ...
Litwa - Aquapark w Druskiennikach Aquapark w Druskiennikach
Aquapark w leżącej tuż przy granicy litewskiej miejscowości Druskienniki, to ...
Litwa - Demografia na Litwie Demografia na Litwie
Według spisu powszechnego przeprowadzonego w 2001 roku, Litwa liczyła ...
Litwa - Gospodarka Litwy Gospodarka Litwy
Litwa to kraj przemysłowo – rolniczy średni rozwinięty. Rolnictwo ma dobre warunki do rozwoju ...
Litwa - Nauka i edukacja na Litwie Nauka i edukacja na Litwie
Urzędowym językiem nauczania jest język litewski. Mniejszości narodowe mogą uczyć dzieci swojego ...
Litwa - Warunki naturalne Litwy Warunki naturalne Litwy
Ogólna długość granicy państwowej wynosi - 1846 km, w tym - 99 km ...

Historia Wilna - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies