Litewskie krzyże i ich symbolika


Strona główna -> Litwa -> Litewskie krzyże i ich symbolika
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Każdy kraj i każdy naród posiada swoją własną kulturę oraz symbole, które nierozerwalnie się z tą kulturą wiążą. Pozwalają one bez żadnych wątpliwości zidentyfikować konkretny naród, bo wiem są jedyne i niepowtarzalne. Tak jak dla Hiszpanii znaczące jest flamenco i corrida, dla Francji świat mody i croisanty tak dla Litwy najważniejszym symbolem są krzyże. Tradycja stawiania krzyży przy głównych komunikacyjnych traktach, na rozstajnych drogach, w gajach i na polach, pojawiła się na Litwie wraz z chrześcijaństwem i częściowo nasiąkła pierwiastkami pogańskimi. Bałtowie od zawsze czcili siły przyrody, dlatego tak bogate motywy roślinne w zdobnictwie.


Góra Krzyży pod Szawlami jest jedynym takim miejscem na świecie.

Sztuka ludowa i zdobnictwo

Litewskie krzyże i przydrożne kapliczki w przeważającej części są wytworem sztuki ludowej, wpisanym dziś na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Twórcami są lokalni rzemieślnicy, którzy tę sztukę opanowali dzięki istnym przekazom z pokolenia na pokolenie. Ich wszechstronność jest ogromna zarówno pod względem prostoty czy bogactwa zdobniczego, jak i pod kątem materiałów i sposobu wykonania. Jedne z krzyży są typowymi drewnianymi konstrukcjami, rzeźbionymi przez lokalnych snycerzy, inne, to konstrukcje budowane z kamieni z elementami będącymi świadectwem kunsztu miejscowych kowali. Niektóre z nich są nawet malowane. Najczęściej wykorzystywanymi motywami zdobniczymi są figury świętych, motywy roślinne, ptaki i słońce. Wyraźnie różni się też zdobnictwo i zasady konstrukcji zależnie od regionu. Przykładowo krzyże stawiane na tzw. Małej Litwie czy Mierzei Kurońskiej są drewniane i bogate w motywy roślinne. Na ewangelickich cmentarzach króluje metal i kamień. Z kolei na Żmudzi stojące przy drogach krzyże były wysmukłe, zgrabne, ich ozdobne drzeworyty wyglądały jak koronki z drewna; lub miały gruby trzon, na którym przeplatało się mnóstwo figur, i bardziej przypominały rzeźby.

Funkcje

Rola litewskich krzyży jest bardzo różnorodna. Jedne z nich pełnia typową funkcję nagrobków w miejscach pochówku zmarłych, inne, dla upamiętnienia ważnych religijnie miejsc, związanych z wierzeniami w obdarzanie łaską, miejsca uświęcone, często stawiane przez okoliczną ludność jako sposób podziękowania. W okresie panowania władzy radzieckiej, kiedy religia i wierzenia były potępiane krzyże stanowiły jedyny sposób na wyrażenie swoich przekonań, identyfikowanie się z religią, dzięki czemu stały się symbolem narodowym. Szczególnie dużo takich krzyży można spotkać na Żmudzi, Aksztocie, Dzukiji. Znamienna jest też Góra Krzyżowa pod Szawlami, na której od XIX w. z przerwami stawia się krzyże z prośbą o łaski lub w podziękowaniu za nie. Obecnie szacuje się, iż stoi tam ponad 20 000 niezwykle artystycznych dzieł mistrzów ludowych i skromnych drewnianych krzyży. Wraz z pojawieniem się na Litwie krzyży wykształcił się na tym terytorium niespotykany nigdzie dotąd ludowy zwyczaj wznoszenia ich w dawnych pogańskich miejscach kultowych, przyjmując formę drewnianego, bądź kamiennego słupa, zwieńczonego kapliczką, wewnątrz której znajdowała się zazwyczaj rzeźba świętego, lub żelazny krzyż, a często zmodyfikowany symbol krzyża, ukryty pod wizerunkiem Słońca.

Vincas Svirskis

Krzyże litewskie tworzone przez tego artystę w drugiej połowie XIX i na początku XX wie4ku są małymi dziełami sztuki. Artysta był niezwykle płodny, a do dnia dzisiejszego w muzeach zachowało się około 50 jego prac. Można sobie wyobrazić, ile stworzył ich w rzeczywistości, stojących przy drogach i zapomnianych przez czas.Jego krzyże z mnóstwem figur świętych bardziej przypominają kompozycje rzeźbiarskie litewskiego baroku. Niektóre krzyże rzeźbiarza są szczególne, gdyż zawierają figury nie tylko w części fasadowej, ale otaczają cały trzon krzyża, osiągają poprzeczną belkę lub wierzchołek krzyża. Wszystkie swoje prace autor tworzył z jednego kawałka drewna, układając go korzeniami w górę, dzięki czemu uzyskiwał ciekawe odgałęzienia.

Ochrona

Krzyże litewskie, choć tak piękne i tak bardzo ważne w historii narodowej w znacznej części już nie istnieją. Te, które jeszcze pozostały, zachowały się do czasów obecnych są przechowywane w muzeach i nie powrócą na swoje dawne miejsca nigdy. Pozostałe przy drogach budzą zainteresowanie historyków i konserwatorów, a często na ich miejsce powstają nowe, wytwarzane obecnie przez miejscowych artystów. W opracowaniu był też szczególny album, który zamieścił prawie dwieście zdjęć litewskich krzyży, a przygotowywał go Adomas Varnas, litewski etnograf, na początku XX wieku. Dziś album w jedynym wydanym egzemplarzu znajduje się w muzeum stanowiąc świadectwo często dawno już nieistniejących obiektów.Litwa - miasta

Kiejdany Kierniów Kłajpeda Kowno Mariampol Olita Poniewież Troki
Wilno


Litwa - co warto wiedziećLitwa - Kuchnia Litewska Kuchnia Litewska
„Litwo, ojczyzno moja” -aż chce się zacytować słynnego wieszcza ...
Litwa - Litwa ciekawostki Litwa ciekawostki
Być Litwinem – brzmi dumnie „Vienybė težydi” ( Niech ...
Litwa - Litwa święta Litwa święta
Litwa jest krajem nizinnym o malowniczych rejonach przybrzeżnych, dość ...
Litwa - Za co kochamy Litwę Za co kochamy Litwę
Według najnowszych informacji w ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie ...
Litwa - Kulturalne bogactwo Litwy Kulturalne bogactwo Litwy
Litwa, jak każdy kraj, cechuje się specyficzną kulturą. Wielu tradycji nie praktykuje się już ...
Litwa - Co warto zobaczyć na Litwie Co warto zobaczyć na Litwie
Litwa jest szczególnie bliska Polakom ze względu na wiele historycznych ...
Litwa - Polacy na Litwie Polacy na Litwie
Litwa i ludność narodowości polskiej związane są ze sobą jednym ...
Litwa - Litwa mapa Litwa mapa
Litwa - Ustrój polityczny na Litwie Ustrój polityczny na Litwie
Oficjalna nazwa państwa: Lietuvos Respublika (LR), Republika Litewska (RL). Państwo ...
Litwa - Mierzeja Kurońska Mierzeja Kurońska
Mierzeja Kurońska jest charakterystycznym pasem lądu, oddzielającym Morze ...
Litwa - Tradycje na Litwie Tradycje na Litwie
Moje wielkie litewskie wesele W każdej kulturze dzień ślubu uznawany jest za ...
Litwa - Aquapark w Druskiennikach Aquapark w Druskiennikach
Aquapark w leżącej tuż przy granicy litewskiej miejscowości Druskienniki, to ...
Litwa - Demografia na Litwie Demografia na Litwie
Według spisu powszechnego przeprowadzonego w 2001 roku, Litwa liczyła ...
Litwa - Gospodarka Litwy Gospodarka Litwy
Litwa to kraj przemysłowo – rolniczy średni rozwinięty. Rolnictwo ma dobre warunki do rozwoju ...
Litwa - Nauka i edukacja na Litwie Nauka i edukacja na Litwie
Urzędowym językiem nauczania jest język litewski. Mniejszości narodowe mogą uczyć dzieci swojego ...
Litwa - Warunki naturalne Litwy Warunki naturalne Litwy
Ogólna długość granicy państwowej wynosi - 1846 km, w tym - 99 km ...

Litewskie krzyże i ich symbolika - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies