Polacy na Litwie


Strona główna -> Litwa -> Polacy na Litwie
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Litwa i ludność narodowości polskiej związane są ze sobą jednym wyjątkowym symbolem - postacią Adama Mickiewicza. Każdy Polak z urodzenia i przekonania pamięta doskonale słowa inwokacji z "Pana Tadeusza" rozpoczynające się wersem "Litwo, Ojczyzno moja...". te słowa doskonale przemawiają za tym, jak bardzo Polacy związani byli zawsze z tym krajem i jak wielkie znaczenie posiadał on dla naszych rodaków.


Polacy są wciąż na Litwie znaczącą grupą etniczną

Polacy na Litwie

Dziś w Wilnie i innych miastach litewskich pozostało już niewiele ludności pochodzenia polskiego, gdyż większość mieszkańców została przesiedlona na tereny zachodnie kraju, a jednak Polacy na Litwie stanowi nadal najliczniejszą mniejszość narodową, jaka zamieszkuje te okolice. Polacy na Litwie stanowią aż 6,7% ludności, co w przeliczeniu na liczby sprowadza się do około 300  tysięcy osób. Ta liczba już może świadczyć o małej społeczności polonijnej i konieczności stworzenia własnego świata, czyli szkół, ośrodków kultury polskojęzycznej, kościołów katolickich.

Statystyki i skupiska

Analizując wyniki statystyczne ostatnich lat ilość Polaków na Litwie ulega zmianie na niekorzyść. Od kilku lat spada liczba ludności polskiej, a na przestrzeni lat 1989-2009 spadek wyniósł około 50 tys Polaków, co stanowi 1% społeczności litewskiej. Zmniejsza się też liczba ludności, dla której język polski jest językiem ojczystym. W chwili obecnej aż 20% ludności polonijnej na co dzień posługuje się językiem miejscowym, odchodząc od polskiego. Polonia nie jest rozrzucona po całym terenie Litwy, choć w każdym mieście mieszka pewna grupa tej mniejszości narodowej. Na Litwie są jednak spore skupiska ludności polskiego pochodzenia, a należą do nich na przykład Soleczniki, gdzie Polacy stanowią aż 80% populacji. Duży procent naszych rodaków zamieszkuje też w samym Wilnie, bo jest ich tam ponad 60%. Inne, nieco mniejsze skupiska to Święciany, Troki, Suma i kilka innych mniejszych miejscowości.

Problemy

Społeczność polska na Litwie musi się borykać z wieloma problemami. Wprawdzie posiada ona cztery polskie gazety oraz jedno wydawnictwo katolickie, a także polskojęzyczną stację Radio znad Wilii, ale władze litewskie wciąż wprowadzają nowe zarządzenia, mające na celu ograniczenie polonjnej odrębności. Przykładem mogą być chaciażby takie uchwały, jak nakaz usunięcia tabliczek z polskimi nazwami ulic. Z drugej strony władze litewskie zapewniają polskim dzieciom pełne wykształcenie w języku ojczystym i jest to jedyny kraj, w którym takie wykształcenie można uzyskać. Działa tu nawet filia Uniwersytetu Białostockiego, umożliwiająca kształcenie na poziomie wyższym w języku polskim. Na Litwie działają obecnie 63 szkoły z polskim językiem wykadowym, a w 36 innych są takie klasy. Pełna swoboda dotyczy również wyboru języka polskiego na maturze.

Osiągnięcia i zmiany

Problemy Polaków na Litwie nadal istnieją, a przejawia się to chociażby w demonstracjach dotyczących dyskryminacji w zakresie likwidacji polskojęzycznych szkół, jakie miały miejsce w zeszłym roku, ale jednak poprawne stosunki przyjaźni i współpracy pomiędzy Polską i Litwą prowadzą do coraz większych osiągnięć w zakresie poprawy sytuacji litewskiej Polonii. Wciąż dokonywane sa kolejne regulacje prawne w zakresie działania polskich organizacji, używania języka czy funkcjonowania polskich ośrodków i szkół. Pomimo zmniejszania się grupy polonijnej jej sytuacja stale się poprawia, choć tempo nie jest bardzo imponujące.Litwa - miasta

Kiejdany Kierniów Kłajpeda Kowno Mariampol Olita Poniewież Troki
Wilno


Litwa - co warto wiedziećLitwa - Kuchnia Litewska Kuchnia Litewska
„Litwo, ojczyzno moja” -aż chce się zacytować słynnego wieszcza ...
Litwa - Litwa ciekawostki Litwa ciekawostki
Być Litwinem – brzmi dumnie „Vienybė težydi” ( Niech ...
Litwa - Litwa święta Litwa święta
Litwa jest krajem nizinnym o malowniczych rejonach przybrzeżnych, dość ...
Litwa - Za co kochamy Litwę Za co kochamy Litwę
Według najnowszych informacji w ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie ...
Litwa - Kulturalne bogactwo Litwy Kulturalne bogactwo Litwy
Litwa, jak każdy kraj, cechuje się specyficzną kulturą. Wielu tradycji nie praktykuje się już ...
Litwa - Co warto zobaczyć na Litwie Co warto zobaczyć na Litwie
Litwa jest szczególnie bliska Polakom ze względu na wiele historycznych ...
Litwa - Litwa mapa Litwa mapa
Litwa - Ustrój polityczny na Litwie Ustrój polityczny na Litwie
Oficjalna nazwa państwa: Lietuvos Respublika (LR), Republika Litewska (RL). Państwo ...
Litwa - Mierzeja Kurońska Mierzeja Kurońska
Mierzeja Kurońska jest charakterystycznym pasem lądu, oddzielającym Morze ...
Litwa - Litewskie krzyże i ich symbolika Litewskie krzyże i ich symbolika
Każdy kraj i każdy naród posiada swoją własną kulturę oraz ...
Litwa - Tradycje na Litwie Tradycje na Litwie
Moje wielkie litewskie wesele W każdej kulturze dzień ślubu uznawany jest za ...
Litwa - Aquapark w Druskiennikach Aquapark w Druskiennikach
Aquapark w leżącej tuż przy granicy litewskiej miejscowości Druskienniki, to ...
Litwa - Demografia na Litwie Demografia na Litwie
Według spisu powszechnego przeprowadzonego w 2001 roku, Litwa liczyła ...
Litwa - Gospodarka Litwy Gospodarka Litwy
Litwa to kraj przemysłowo – rolniczy średni rozwinięty. Rolnictwo ma dobre warunki do rozwoju ...
Litwa - Nauka i edukacja na Litwie Nauka i edukacja na Litwie
Urzędowym językiem nauczania jest język litewski. Mniejszości narodowe mogą uczyć dzieci swojego ...
Litwa - Warunki naturalne Litwy Warunki naturalne Litwy
Ogólna długość granicy państwowej wynosi - 1846 km, w tym - 99 km ...

Polacy na Litwie - komentarze:


Polacy na Litwie komentarz TOMEK CHODAKOWSKI
2018-02-10 13:43:38
WITAM SZUKAM RODZINY W BYLYM POWIECIE KUKISZE MIEJSCOWOSC PODSTAWY O NAZWISKU CZELEJ LUB KOLASIONEK

Polacy na Litwie komentarz Polak
2017-01-17 01:52:43
To nie polonia, tylko miejscowi Polacy, tzw. litwini to zdegenerowani Polacy zarażeni zoologiczną nienawiścią do tego, co polskie. Oni niszczą Litwe niczym nowotwór. Prawdziwa Litwa jest od wieków polska.

Polacy na Litwie komentarz Stanis?aw
2014-01-14 13:13:31
Polonia to Polacy, którzy emigrowali z kraju. Polacy w Wilnie zawsze tam mieszkali i to Polska ich opuściła, więc obraźliwe jest nazywanie Polaków w Wilnie Polonią! Polonia brzmi jakby to byli emigranci - a to nie prawda!

Polacy na Litwie komentarz Ewa Karwecka
2013-04-02 14:36:28
Nie ma POLONII na Litwie! Polonia to społeczność polska napływowa na terytoria nie-polskie. Natomiast Polacy na Litwie są społecznością autochtoniczną, czyli związana z terenem Wileńszczyzny historycznie. Powinno się używać zwrotów: Polacy na Litwie, mniejszość polska lub ewentualne litewscy Polacy!


Polacy na Litwie - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies